Košík

 1. 1.
  0501739 - ÚMCH 2020 RIV cze P - Patentový dokument
  Hrubý, Martin - Brezániová, I. - Král, V.
  Fotoaktivovatelná nanočástice pro fotodynamické aplikace, způsob její přípravy, farmaceutická kompozice ji obsahující a jejich použití.
  [Photoactivable nanoparticles for photodynamic applications, the method of manufacture thereof, the pharmaceutical composition comprising them and their use.]
  2019. Vlastník: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Datum udělení patentu: 03.01.2019. Číslo patentu: 307681
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1507; GA MŠk(CZ) LM2015064; GA MZd(CZ) NV16-30544A
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: photodynamic therapy * drug delivery * solid lipid nanoparticles
  Obor OECD: Polymer science
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307681.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294622