Košík

 1. 1.
  0493655 - ÚČL 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kanda, Roman
  Spory o avantgardu. Vítězslav Nezval a otázka kulturního dědictví.
  [Disputes over Avant-garde: Vítězslav Nezval and the Question of Cultural Heritage.]
  Imaginace a forma: mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace: studie Josefu Zumrovi. Praha: Filosofia, 2018 - (Landa, I.; Mervart, J.), s. 213-230. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 17. ISBN 978-80-7007-500-5
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: avant-garde * socialist realism * cultural memory * Marxism
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286977