Košík

  1. 1. 0478998 - UIVT-O 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
    Cabello, S. - Cibulka, J. - Kynčl, J. - Saumell, Maria - Valtr, P.
    Peeling Potatoes Near-optimally in Near-linear Time.
    Siam Journal on Computing. Roč. 46, č. 5 (2017), s. 1574-1602. ISSN 0097-5397
    Grant CEP: GA ČR GBP202/12/G061
    Grant ostatní:GA MŠk(CZ) LO1506; GA MŠk(CZ) EE2.3.30.0038
    Institucionální podpora: RVO:67985807
    Klíčová slova: geometric optimization * potato peeling * visibility graph * geometric probability * approximation algorithm
    Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
    Obor OECD: Pure mathematics
    Impakt faktor: 0.902, rok: 2017
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275024