Košík

 1. 1.
  0472578 - ÚČL 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kořínková, Lucie
  Ztracený, hledaný, legendární: Peripetie druhého života válečného konce Františka Gellnera.
  [Lost, searched, legendary: Rigmaroles of the after-life of František Gellner’s tragic end of life in the war.]
  Paměť válek a konfliktů. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2016 - (Kratochvil, A.; Soukup, J.), s. 181-193. ISBN 978-80-88069-14-0
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Gellner, František * First World War * death * cultural memory
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269846