Košík

 1. 1.
  0472266 - UDU-I 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Skalický, Petr
  Dic, quaenam doctrina! Možná ideová a ikonografická východiska malířské výzdoby kostela sv. Apolináře v Praze.
  [Dic, quaenam doctrina! The plausible ideological and iconographic background of paintings in the Church of St. Apollinaire in Prague.]
  Ikonografie: Témata, motivy, interpretace. Kniha k poctě Jana Royta. Praha: Karolinum, 2016 - (Biegel, R.; Konečný, L.; Ottová, M.; Prahl, R.), s. 139-153. ISBN 978-80-246-2513-3
  Grant CEP: GA ČR GA13-39192S
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: medieval wall paintings * Mendicant Orders in Middle Ages * Seven Deadly Sins * septem artes liberales * Seven Virtues * art of the Mendicant Orders * archbishop of Prague * Jan z Jenštejna * Raymond of Capua * Church of St. Apollinaire in Prague * Bologna
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269564