Košík

 1. 1.
  0469135 - ÚT 2017 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Buchar, J. - Trnka, Jan - Řídký, R.
  Identification of complex modulus using of the Hopkinson Split Pressure Bar.
  EAN 2016 - 54th International Conference on Experimental Stress Analysis. Plzeň: Department of Mechanics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, 2016, č. článku 123122. ISBN 978-80-261-0624-1.
  [International Conference Experimental Stress Analysis 2016 /54./. Srní (CZ), 30.05.2016-02.06.2016]
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: viscoelasticity * complex modulus * Hopkinson bar
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267325