Košík

  1. 1.
    0464244 CZ BXXS
    Ve stínu hellénského slunce: obrazy antiky v moderní české kultuře.
    [In the Shade of the Hellenic Sun: Images of the Classical Antiquity in Modern Czech Culture.]
    Praha: Filosofia, 2016. ISBN 978-80-7007-460-2