Košík

 1. 1.
  0438686 - KNAV 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Beránková, Hana
  Doctor subtilis v chrámu Moudrosti aneb příklad migrace ilustrací v bohemikálních tiscích barokního období.
  [Doctor Subtilis and in the House of Wisdom or an Example of the Migration of Illustrations in Printed Bohemica of the Baroque Period.]
  Humanismus v rozmanitosti pohledů. Farrago festiva Iosepho Hejnic nonagenario oblata. Praha: Knihovna AV ČR,v. v. i., 2014 - (Baďurová, A.; Boldan, K.; Jelínková, A.; Vaculínová, M.), s. 297-326. ISBN 978-80-86675-27-5
  Institucionální podpora: RVO:67985971
  Klíčová slova: history of the book * illustration of old books * bibliology
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny; AB - Dějiny (KNAV-K)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242303