Košík

 1. 1.
  0437171 - ÚFCH JH 2015 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kubů, Martin - Zones, S. I. - Čejka, Jiří
  TUN, IMF and-SVR zeolites; synthesis, properties and acidity.
  Topics in Catalysis. Roč. 53, 19-20 (2010), s. 1330-1339. ISSN 1022-5528
  Grant CEP: GA ČR GA203/08/0604; GA ČR GD203/08/H032
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: novel zeolites * diquats * TUN
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.359, rok: 2010
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240736