Košík

 1. 1.
  0427286 - ÚFM 2014 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Dlouhý, Ivo - Hadraba, Hynek - Chlup, Zdeněk - Čupera, Pavel - Al Khaddour, Samer
  Podklady k výpočtům tahových zatěžovacích křivek z indentačních křivek a hodnocení stárnutí heterogenního svaru.
  [Data for the calculation of tensile load curves from indentation traces and evaluation of heterogeneous weld ageing.]
  Brno: Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o, 2013. 19 s.
  Zdroj financování: N - neveřejné zdroje
  Klíčová slova: heterogeneous weld joint * ball indentation * tensile curve prediction * finite element modelling
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0232888