Košík

 1. 1.
  0426570 - ÚČL 2014 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Fránek, Michal
  Julius Zeyer – cizinec v české literatuře? K povaze a způsobu včleňování Zeyerova díla do českého literárního kánonu.
  [Julius Zeyer - a foreigner in the Czech literature? To constitution and manner of implementation of Zeyers work into Czech literary canon.]
  Cizinec — vyhnanec — přistěhovalec. Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia Umění a kultury střední Evropy 2011. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012 - (Zemanová, Z.; Pořízková, L.), s. 59-64. ISBN 978-80-244-3032-4.
  [Umění a kultury střední Evropy. Olomouc (CZ), 15.03.2011-17.03.2011]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * Zeyer, Julius * 19th century * Czech literary canon
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0232488