Košík

 1. 1.
  0411512 - UTIA-B 20050242 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Henrion, D. - Tarbouriech, S. - Kučera, Vladimír
  Control of linear systems subject to time-domain constraints with polynomial pole placement and LMIs.
  [Řízení lineárních systémů s omezeními v časové oblasti pomocí polynomiálního umístění pólů a LMI.]
  IEEE Transactions on Automatic Control. Roč. 50, č. 9 (2005), s. 1360-1364. ISSN 0018-9286. E-ISSN 1558-2523
  Grant CEP: GA MŠk 1M0567; GA ČR GA102/05/0011
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: linear matrix inequality (LMI) * linear systems * pole placement * polynomials * time-domain constraints
  Kód oboru RIV: BC - Teorie a systémy řízení
  Impakt faktor: 2.159, rok: 2005
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131592