Košík

 1. 1.
  0387185 - ÚŽFG 2013 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Bunešová, V. - Vlková, E. - Killer, Jiří - Rada, V. - Ročková, Š.
  Identification of Bifidobacterium strains from faeces of lambs.
  Small Ruminant Research. Roč. 105, 1-3 (2012), 355-360. ISSN 0921-4488
  Grant CEP: GA ČR GA523/08/1091; GA ČR GD525/08/H060
  Institucionální podpora: RVO:67985904
  Klíčová slova: bifidobacterium * identification * lambs
  Kód oboru RIV: GH - Výživa hospodářských zvířat
  Impakt faktor: 1.124, rok: 2012
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0220234