Košík

 1. 1.
  0374070 - ÚSMH 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Sýkorová, Ivana
  Prouhelnění - vlastnosti a klasifikace uhlí.
  [Coalification – properties and classification of coal.]
  Documenta geonica 2011/1. 8. česko-polská konference „Geologie uhelných pánví“. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR,v.v.i, 2011 - (Kožušníková, A.), s. 209-216. ISBN 978-80-86407-26-5.
  [Česko-polská konference „Geologie uhelných pánví“ /8./. Ostrava (CZ), 19.11.2011-21.11.2011]
  Grant CEP: GA ČR GA205/09/1162
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: coalification * reflectance * maceral composition
  Kód oboru RIV: DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0207078