Košík

 1. 1.
  0367989 - ARÚB 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Uhlířová, H. - Ivanov, M. - Nývltová Fišáková, Miriam
  Morfometrická analýza populací lišek z posledního glaciálu Moravy.
  [Morphometric analysis of fox populations from the Moravian Last Glacial.]
  Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae = Časopis Moravského muzea. Vědy geologické. Roč. 96, č. 1 (2011), s. 87-110. ISSN 1211-8796
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Gravettian * Magdalenian * osteometric analysis
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202474