Košík

 1. 1. 0360798 - MBU-M 2012 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Novotný, Čeněk - Svobodová, Kateřina - Benada, Oldřich - Kofroňová, Olga - Heissenberger, A. - Fuchs, W.
  Potential of combined fungal and bacterial treatment for color removal in textile wastewater.
  Bioresource Technology. Roč. 102, č. 2 (2011), s. 879-888 ISSN 0960-8524
  Grant CEP: GA AV ČR IAAX00200901; GA MŠk LC06066
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: Textile wastewater treatment * Fungal trickling filter * Mixed bacterial community
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 4.980, rok: 2011
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0198264