Košík

 1. 1. 0358764 - NHU-C 2012 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Commander, S. - Švejnar, Jan
  Business environment, exports, ownership, and firm performance.
  Review of Economics and Statistics. Roč. 93, č. 1 (2011), s. 309-337. ISSN 0034-6535
  Grant CEP: GA ČR GAP402/10/2130; GA MŠk LC542
  Výzkumný záměr: CEZ:MSM0021620846
  Klíčová slova: corporate performance * transition economies * privatization
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
  Impakt faktor: 2.664, rok: 2011
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196707