Košík

 1. 1.
  0346365 - ÚFP 2011 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Mušálek, Radek - Matějíček, Jiří - Vilémová, Monika - Kovářík, O.
  Non-Linear Mechanical Behavior of Plasma Sprayed Alumina Under Mechanical and Thermal Loading.
  Journal of Thermal Spray Technology. Roč. 19, 1-2 (2010), s. 422-428. ISSN 1059-9630.
  [International Thermal Spray Conference (ITSC 2009):Expanding Thermal Spray Performance to New Markets and Applications. Las Vegas, NV, 04.05.2009-07.05.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA106/08/1240; GA MŠk ME 901
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: APS coatings * fatigue and fracture * hardness and (visco-) elastic properties * influence of spray parameters * stiffness * thermal cycling
  Kód oboru RIV: JK - Koroze a povrchové úpravy materiálů
  Impakt faktor: 1.844, rok: 2010
  http://www.springerlink.com/content/a8387uk8716x53x1/fulltext.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187412