Košík

 1. 1.
  0345862 - FGÚ 2011 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Janáček, Jiří
  Fitting geometrical models to 3D confocal microscopy images using graph cuts iteratively.
  Analysis of biomedical signals and images. Brno: University of technology, 2010, s. 34-36. ISBN 978-80-214-4106-4. ISSN 1211-412X.
  [International EURASIP Conference Biosignal /20./. Brno (CZ), 27.06.2010-29.06.2010]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA102/08/0691; GA MŠk(CZ) MEB090910; GA MŠk(CZ) LC06063
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: graph cut * skeletal muscle * confocal microscopy
  Kód oboru RIV: EA - Morfologické obory a cytologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187045