Košík

 1. 1.
  0342037 - ÚEM 2010 RIV IE eng J - Článek v odborném periodiku
  Šrám, Radim - Beskid, Olena - Rössnerová, Andrea - Rössner st., Pavel - Lněničková, Zdena - Milcová, Alena - Solansky, I. - Binková, Blanka
  Environmental exposure to carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons – the interpretation of cytogenetic analysis by FISH.
  [Environmentální expozice karcinogenním polycyklickým uhlovodíkům – interpretace cytogenetické analýzy metodou FISH.]
  Toxicology Letters. Roč. 172, - (2007), s. 12-20. ISSN 0378-4274
  Grant CEP: GA MŽP SL/5/160/05
  Klíčová slova: environmental pollution * carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons * cytogenetic analysis
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
  Impakt faktor: 2.826, rok: 2007
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184867