Košík

 1. 1.
  0340411 - ÚSMH 2010 RIV CZ cze L2 - Specializované mapy
  Schenk, Vladimír - Schenková, Zdeňka
  Maximální pozorované intenzity zemětřesení v sídlech (do roku 1998). Atlas krajiny České republiky. Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol.; MŽP ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy Průhonice. 2009.
  [Maximum earthquake intensities observed in settlements till 1998. Landscape Atlas of the Czech Republic. Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. et al.; Ministry of the Environment CR and the Silva Tarouca Res. Inst. Průhonice. 2009.]
  Interní kód: USMH/2010/320/31 ; 2009
  Technické parametry: Intenzity vyjádřeny v hodnotách MSK-64 ; měřítko: 1 : 2 000 000
  Ekonomické parametry: Mapa maximálních pozorovaných intenzit na území ČR
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC506; GA MŠk 1P05ME781; GA AV ČR IBS3012007; GA AV ČR 1QS300460551
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: seismic hazard * engineering seismology
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183656