Košík

 1. 1. 0337591 - UT-L 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Soukup, J. - Trnka, Jan - Valeš, František - Volek, J.
  Transient Vibration of Thin Rectangular Elastic and Viscoelastic Isotropic and Orthotropic Plate.
  Engineering Mechanics 2009. Praha: ÚTAM, 2009 - (Náprstek,, J.; Fischer, C.), s. 124-126. ISBN 978-80-86246-35-2.
  [Engineering mechanics 2009. Svratka (CZ), 11.05.2009-14.05.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA101/07/0588; GA ČR GA101/07/0946
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: vibration * plate * FEM methods
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181550