Košík

 1. 1.
  0337295 - FZU-D 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Peřina, Jan - Křepelka, Jaromír
  Entanglement in optical parametric down-conversion with losses and noise.
  [Provázanost v optické sestupné konverzi se ztrátami a šumem.]
  Optics Communications. Roč. 282, č. 19 (2009), 3918-3923. ISSN 0030-4018
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06002; GA AV ČR IAA100100713
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: quantum measurement * parametric down-conversion * nonclassical light
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Impakt faktor: 1.316, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181322