Košík

 1. 1.
  0333497 - BFÚ 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Paleček, Emil - Ostatná, Veronika
  Potential-dependent surface denaturation of BSA in acid media.
  [Potenciálově závislá povrchová denaturace BSA v kyselých prostředích.]
  Analyst. Roč. 134, č. 10 (2009), s. 2076-2080. ISSN 0003-2654. E-ISSN 1364-5528
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA301/07/0490; GA ČR(CZ) GP202/07/P497; GA AV ČR(CZ) KJB100040901; GA MŠk(CZ) LC06035
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: bovine serum albumin denaturation * chronopotentiometry of BSA
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 3.272, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178462