Košík

 1. 1.
  0333388 - ÚOCHB 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Ascenzi, D. - Roithová, J. - Schröder, Detlef - Zins, E. L. - Alcaraz, Ch.
  Growth of doubly ionized C,H,N compounds in the presence of methane.
  Journal of Physical Chemistry A. Roč. 113, č. 42 (2009), s. 11204-11210. ISSN 1089-5639
  Grant CEP: GA ČR GA203/09/1223
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: C-C coupling * dications * methane activation * superelectrophiles * titan
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 2.899, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005568