Košík

 1. 1. 0332237 - UCHP-M 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Žabová, Hana - Církva, Vladimír - Hájek, Milan
  Microwave Photocatalysis II: Novel Continuous-Flow Microwave Photocatalytic Experimental Set-up with Titania-Coated Mercury Electrodeless Discharge Lamps.
  [Mikrovlnná fotokatalýza II: Nové průtokové mikrovlnné fotokatalytické zařízení s rtuťovými bezelektrodovými výbojkami pokrytými oxidem titaničitým.]
  Journal of Chemical Technology and Biotechnology. Roč. 84, č. 8 (2009), s. 1125-1129 ISSN 0268-2575
  Grant CEP: GA ČR GA104/06/0992; GA ČR GA104/07/1212; GA ČR(CZ) GD203/08/H032
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: microwave * photocatalysis * thin film
  Kód oboru RIV: CH - Jaderná a kvantová chemie, fotochemie
  Impakt faktor: 2.045, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177554