Košík

 1. 1.
  0331255 - ÚGN 2010 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hrubešová, E. - Kaláb, Zdeněk
  Vliv lokální geologie na seizmickou odezvu povrchu horninového prostředí.
  [Impact of the local geology on the seismic response of the rock mass surface.]
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Roč. 9, č. 1 (2009), s. 65-70. ISSN 1213-1962
  Grant CEP: GA ČR GA105/07/0878
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: local geological conditions * seismic response * Plaxis 2D
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
  www.fast.vsb.cz
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176822