Košík

 1. 1. 0328669 - UFCH-W 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Zukal, Arnošt - Pérez-Dominguez, Irene - Mayerová, Jana - Čejka, Jiří
  Functionalization of Delaminated Zeolite ITQ-6 for the Adsorption of Carbon Dioxide.
  Langmuir. Roč. 25, č. 17 (2009), s. 10314-10321. ISSN 0743-7463
  Grant CEP: GA ČR GA203/08/0604
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: zeolites * ITQ-6 * carbon dioxide
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 3.898, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005428