Košík

 1. 1.
  0326764 - FZÚ 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Olejníček, Jiří - Hubička, Zdeněk - Čada, Martin - Virostko, Petr - Kment, Štěpán - Adámek, Petr - Jastrabík, Lubomír - Dejneka, Alexandr
  Space resolved optical emission spectroscopy during deposition of BaxSr1-xTiO3 thin films by double hollow cathode plasma Jet system.
  [Prostorově rozlišená optická emisní spektroskopie během depozice tenkých vrstev BaxSr1-xTiO3 pomocí dvojtryskového plazma-jet systému.]
  Materials Science Forum. Roč. 609, - (2009), s. 105-109. ISSN 0255-5476.
  [International Conference on Thin Films and Porous Materials /1./. Algiers, 19.05.2008-22.05.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/1009; GA AV ČR KJB100100707; GA AV ČR KAN301370701; GA MŠk(CZ) 1M06002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: BaxSr1-xTiO3 * BSTO * ferroelectric films * hollow cathode * optical emission spectroscopy
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173768