Košík

 1. 1.
  0326381 - SOU-Z 20033367 RIV CZ eng B - Monografie kniha jako celek
  Hašková, Hana - Křížková, Alena - Kolářová, Marta - Linková, Marcela - Lorenz-Meyer, D. - Rakušanová, Petra - Václavíková-Helšusová, L.
  Women's Civic and Political Participation in the Czech Republic and the Role of European Union Gender Equality and Accession Policies.
  [Občanská a politická participace žen v České republice a role evropské politiky genderové rovnosti a politik vstupu ČR do EU.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2003. 97 s. Sociologické texty., 9. ISBN 80-7330-042-7
  Grant CEP: GA MŠk ME 594
  Klíčová slova: women * EU enlargement * civil society
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173499