Košík

 1. 1.
  0324921 - UGN-S 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Mashlan, M. - Bartoňková, H. - Jančík, D. - Tuček, J. - Martinec, Petr
  Iron oxide modified minerals.
  [Minerály modifikované oxidy železa.]
  Hyperfine Interactions. Roč. 191, 1-3 (2009), s. 151-157. ISSN 0304-3843
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: Mössbauer spectroscopy * clay minerals * iron oxide * nanoparticle
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.209, rok: 2007
  http://www.springerlink.com/content/9870444lu2g66382/fulltext.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172506