Košík

 1. 1.
  0323995 - SOÚ 2009 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Škodová, Markéta (ed.) - Červenka, Jan - Nečas, Vlastimil - Kalvas, František - Tabery, Paulína - Trampota, T.
  Agenda-setting: teoretické přístupy.
  [Agenda Setting: Theoretical Approaches.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 87 s. ISBN 978-80-7330-151-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: agenda-setting * theory
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171807