Košík

 1. 1.
  0323668 - FGÚ 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Čapek, Martin - Brůža, Petr - Janáček, Jiří - Karen, Petr - Kubínová, Lucie - Vagnerová, R.
  Volume reconstruction of large tissue specimens from serial physical sections using confocal microscopy and correction of cutting deformations by elastic registration.
  [Objemová rekonstrukce velkých biologických tkáňových vzorků ze sériových fyzických řezů s použitím konfokální mikroskopie a korekce deformací elastickou deformací.]
  Microscopy Research and Technique. Roč. 72, č. 2 (2009), s. 110-119. ISSN 1059-910X. E-ISSN 1097-0029
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA100110502; GA AV ČR(CZ) IAA500200510; GA ČR(CZ) GA102/08/0691; GA MŠk(CZ) LC06063
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: 3D reconstruction * elastic registration * confocal microscopy
  Kód oboru RIV: JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace
  Impakt faktor: 1.850, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171560