Košík

 1. 1. 0323259 - BFU-R 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Dorčák, Vlastimil - Bartošík, Martin - Ostatná, Veronika - Paleček, Emil - Heyrovský, Michael
  Interaction of biomacromolecules with surfaces viewed by electrochemical methods.
  [Interakce biomakromolekul s povrchy z pohledu elektrochemických metod.]
  Electroanalysis. Roč. 21, 3-5 (2009), s. 662-665. ISSN 1040-0397
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA203/07/1195; GA ČR(CZ) GA203/06/1685; GA AV ČR(CZ) IAA400400806; GA MŠk(CZ) LC06035
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702; CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: catalytic hydrogen evolution * stripping current * mercury electrode
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 2.630, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171272