Košík

 1. 1.
  0323051 - SOÚ 2009 RIV LU eng V - Výzkumná zpráva
  Plantenga, J. - Remery, Ch. - Křížková, Alena
  Gender Mainstreaming of employment policies. A comparative review of thirty European countries.
  [Gender mainstreaming politik zaměstnanosti. Komparativní srovnání třiceti Evropských zemí.]
  Luxembourgh: European Commission, 2008. 77 s. ISBN 978-92-79-07462-2
  Grant CEP: GA AV ČR IAA700280804
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: gender mainstreaming * employment policies * gender equality
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  http://ec.europa.eu/employment_social/publications/2007/ke8107103_en.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171129