Košík

 1. 1.
  0321551 - ÚCHP 2009 CZ cze D - Dizertace
  Matějová, Lenka
  Nanostrukturní materiály-textura z fyzikální adsorpce.
  [Nanostructural Materials-texture from Physical Adsorption.]
  Ústav chemických procesů AVČR, v. v. i. Obhájeno: Praha. 24.10.2008. - Praha, 2008. 127 s.
  Grant CEP: GA ČR GA104/04/0963; GA AV ČR IAA4072404; GA AV ČR KAN400720701; GA ČR GD203/03/H140
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: texture * physical adsorption * nanostructure
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170044