Košík

 1. 1.
  0320859 - BFU-R 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Paleček, Emil - Trefulka, Mojmír - Fojta, Miroslav
  End-labeling of peptide nucleic acid with osmium complex. Voltammetry at carbon and mercury electrodes.
  [Koncové označení peptidových nukleových kyselin komplexy osmia. Voltametrie na uhlíkových a rtuťových elektrodách.]
  Electrochemistry Communications. Roč. 11, č. 2 (2009), s. 359-362. ISSN 1388-2481
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KAN400310651; GA MŠk(CZ) LC06035
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: peptide nucleic acid end-labeling * osmium tetroxide complexes * electroactive labels
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 4.243, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169600