Košík

 1. 1.
  0319065 - FZÚ 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Hubička, Zdeněk - Virostko, Petr - Tichý, M. - Čada, Martin - Adámek, Petr - Olejníček, Jiří - Deyneka, Alexander - Churpita, Olexandr - Valvoda, V. - Jastrabík, Lubomír
  Deposition of BaxSr1-xTiO3 thin films by double RF hollow cathode plasma jet system.
  [Depozice tenkých vrstev BaxSr1-xTiO3 pomocí systému dvou vysokofrekvenčních plazmových trysek s efektem duté katody.]
  Contributions to Plasma Physics. Roč. 48, 5-7 (2008), s. 515-520. ISSN 0863-1042. E-ISSN 1521-3986
  Grant CEP: GA AV ČR KAN301370701; GA AV ČR KJB100100707; GA AV ČR 1QS100100563; GA ČR GA202/06/0776
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: BSTO * ferroelectric films * hollow cathode * Langmuir probe * optical emission spectroscopy * plasma jet
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.250, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0168325