Košík

 1. 1. 0316696 - UEM-P 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Burianová, Jana - Ouda, Ladislav - Profant, Oliver - Syka, Josef
  Age-related changes in GAD levels in the central auditory system of the rat.
  [Změny v obsahu GAD v centrálním sluchovém systému v závislosti na věku potkana.]
  Experimental Gerontology. Roč. 44, č. 3 (2009), s. 161-169 ISSN 0531-5565
  Grant CEP: GA ČR GA309/07/1336; GA MZd NR8113; GA MŠk(CZ) LC554
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: Inferior colliculus * Auditory cortex * Rat
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 3.342, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0166537