Košík

 1. 1.
  0313828 - BTÚ 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Zobalová, Renata - McDermott, L. - Stantic, M. - Prokopová, Kateřina - Dong, L.-F. - Neužil, Jiří
  CD133-positive cells are resistant to TRAIL due to up-regulation of FLIP.
  [CD133-pozitivní buňky jsou rezistentní k TRAIL díky zvýšené expresi FLIP.]
  Biochemical and Biophysical Research Communications. Roč. 373, č. 4 (2008), s. 567-571. ISSN 0006-291X
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA500520702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520701
  Klíčová slova: Cancer stem cells * apoptosis * resistance to apoptosis induction
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 2.648, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164532