Košík

 1. 1.
  0313729 - GFU-E 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Vodrážka, R. - Sklenář, J. - Čech, S. - Laurin, Jiří - Hradecká, L.
  Phosphatic intraclasts in shallow-water hemipelagic strata: a source of palaeoecological, taphonomic and biostratigraphic data (Upper Turonian, Bohemian Cretaceous Basin).
  [Fosfatické intraklasty v mělkovodních hemipelagických sedimentech: zdroj paleoekologických, tafonomických a biostratigrafických dat (svrchní turon, česká křídová pánev).]
  Cretaceous Research. Roč. 30, č. 1 (2009), s. 204-222. ISSN 0195-6671
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA205/06/0842
  Program:GA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
  Klíčová slova: Upper Cretaceous * Turonian * Bohemia * condensed sedimentation * palaeoecology * sponges * biostratigraphy
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Impakt faktor: 1.221, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164461