Košík

 1. 1.
  0313397 - FGÚ 2009 ES eng A - Abstrakt
  Janáček, Jiří - Saxl, Ivan - Mao, X. W. - Kubínová, Lucie
  Measurement of Capillary Length from 3D Confocal Images Using Image Analysis and Stereology.
  [Měření délek kapilár v 3D konfokálních obrazech pomocí obrazové analýzy a stereologie.]
  Focus on Microscopy. Valencia: University of Valencia, 2007. s. 71-71.
  [Focus on Microscopy FOM 2007. 10.04.2007-13.04.2007, Valencia]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509; CEZ:AV0Z10190503
  Klíčová slova: spo2 * 3D image analysis * capillaries * confocal microscopy
  Kód oboru RIV: EA - Morfologické obory a cytologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164228