Košík

 1. 1.
  0312842 - ÚCHP 2009 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Mikulová, Z. - Jirátová, Květa - Kovanda, F. - Klempa, Jan
  Modified Co4MnAl Oxidic Catalysts: Effect of Modification on Properties.
  [Modifikované oxidické katalyzátory Co4MnAl: Vliv způsobu modifikace na vlastnosti a katalytickou aktivitu při oxidaci VOC.]
  Proceedings. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2008 - (Markoš, J.), s. 158. ISBN 978-80-227-2903-1.
  [35th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Tatranské Matliare (SK), 26.05.2008-30.05.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA104/07/1400
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: voc * catalytic oxidation * promoters
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163800