Košík

 1. 1.
  0310870 - GFÚ 2009 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Majorowicz, J. - Osadetz, K. - Šafanda, Jan
  Modeling temperature profiles considering the latent heat of physical-chemical reactions in permafrost and gas hydrates: The Mackenzie Delta terrestrial case.
  [Výpočet teplotních profilů s uvážením skupenského tepla fyzikálně-chemických reakcí v permafrostu a plynovém hydrátu na příkladu suchozemské části delty řeky Mackenzie.]
  Ninth International Conference on Permafrost. Vol. v 2. Fairbanks: Institute of Northern Engineering, 2008 - (Kane, D.; Hinkel, K.), s. 1113-1118. ISBN 978-0-9800179-3-9.
  [International conference on permafrost /9./. Fairbanks (US), 29.06.2008-03.07.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
  Klíčová slova: climatic change * gas hydrate * latent heat * permafrost
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162615