Košík

 1. 1.
  0306767 - ÚMCH 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Germain, J. - Hradil, Jiří - Fréchet, J. M. J. - Švec, F.
  High surface area nonporous polymers for reversible hydrogen storage.
  [Nanoporézní polymery o vysokém specifickém povrchu pro reverzní uskladnění vodíku.]
  Chemistry of Materials. Roč. 18, č. 18 (2006), s. 4430-4435. ISSN 0897-4756. E-ISSN 1520-5002
  Grant ostatní: US Department of Energy(US) DE-AC02-05CH11231
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: hydrogen storage * nanoporous synthetic polymers * hypercrosslinked polystyrene
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 5.104, rok: 2006
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159705