Košík

 1. 1.
  0189318 - UMCH-V 20033273 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Brus, Jiří
  Stanovení struktury a konformační dynamicky NMR spektroskopií pevného stavu - porovnání s RTG difrakcí.
  [Structure and segmental dynamic as determinated by by solid-state NMR. Comparison with X-ray diffraction data.]
  Sborník. Praha: ZENTIVA VÚFB a.s., 2003, s. 19-22. ISBN 80-239-1613-0.
  [Vliv polymorfismu na chování farmaceutických látek /3./. Praha (CZ), 12.11.2003-13.11.2003]
  Grant CEP: GA AV ČR KSK4050111
  Klíčová slova: 13C CP/MAS NMR * structure * segmental dynamics
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0085141