Košík

 1. 1.
  0185694 - UJF-V 20027188 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Bakalyarov, A. - Balysh, A. - Barabash, AS. - Beneš, P. - Briancon, C. - Brudanin, V. B. - Čermák, P. - Egorov, V. - Hubert, F. - Hubert, P. - Korolev, NA. - Kosjakov, VN. - Kovalík, Alojz - Lebedev, NA. - Novgorodov, A. F. - Rukhadze, NI. - Štekl, NI. - Timkin, VV. - Veleshko, IE. - Vylov, T. - Umatov, VI.
  Improved limits on beta(-) and beta(-) decays of Ca-48.
  JETP Letters. Roč. 76, č. 9 (2002), s. 545-547. ISSN 0021-3640
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1048901
  Klíčová slova: beta decay * double beta decay * Ca-48
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
  Impakt faktor: 1.483, rok: 2002
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0082077