Košík

 1. 1.
  0183191 - UGN-S 20033060 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Kaláb, Zdeněk
  Seizmické projevy trhacích prací na Chomutovsku. Zkrácená verze habilitační práce.
  [Seismic vibrations induced by quarry blasts at Chomutov Region. Short version of the inaugural dissertation.]
  Ostrava: VŠBTU, 2003. 36 s. Vědecké publikace fakulty stavební. ISBN 80-248-0235-X. ISSN 1213-7456
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
  Klíčová slova: natural and technical seismicity
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0079705