Košík

 1. 1.
  0183141 - UGN-S 20033024 CZ cze I - Interní tisk
  Souček, Kamil - Šimkovičová, Jarmila
  Problematika kategorizace injektážních postupů s vytyčením jejich použitelnosti. Problematika stability podzemních staveb s ohledem na působení vody. Vliv podzemní vody na vlastnosti okolního prostředí. Možnosti sledování stability starých důlních děl.
  Ostrava: ÚGN AV ČR, 2003. 76 s.
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
  Klíčová slova: underground construction * water
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0079655