Košík

 1. 1.
  0158376 - PSU-E 20035007 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Urbánek, Tomáš - Lukášová, R.
  Image firmy: vymezení, význam, interdisciplinární souvislosti.
  [Company image: definition, importance and interdisciplinary connections.]
  Psychologie v ekonomické praxi. Roč. 38, 1-2 (2003), s. 1-10. ISSN 0033-300X
  Grant CEP: GA ČR GA406/00/0505
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
  Klíčová slova: corporate image * Customer Satisfaction * Loyalty
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0055813